Day: February 1, 2021

You are here:

Wat bepaalt je grens?

Want wat als we allemaal harder , verder en sneller kunnen dan we zelf denken? Dat de grens er eigenlijk helemaal niet is en dat we nog veel harder kunnen? Een boek over de flexibele grenzen van het menselijk lichaam. Bezien vanuit de duursporters.

Read story